Giống như nhiều trang web khác, trang web này sử dụng cookie nhằm phục vụ mục đích thống kê và thu thập thông tin về việc sử dụng Internet nói chung. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn nhận được lợi ích đầy đủ từ các dịch vụ của chúng tôi đồng thời giúp nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn. Để biết thêm chi tiết về các cookie mà chúng tôi sử dụng, vui lòng xem chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi. Bằng việc sử dụng trang web này, chúng tôi mặc định rằng bạn đồng ý với tất cả các cookie của CWG Markets .
Việc xóa cookie có thể khiến cho một số phần trên trang web này không hoạt động được. Để biết thông tin chung về cookie và cách xóa cookie, vui lòng nhấp vào đây.
CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro lớn trong việc bị mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Phần lớn các tài khoản khách hàng cá nhân bị mất tiền khi giao dịch CFD. Bạn nên cân nhắc xem mình đã hiểu rõ cách thức hoạt động của CFD chưa và bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro lớn trong việc mất tiền không.
Tôi đồng ý

CWG MARKETS - 9月期货结算时间安排表

03 Sep, 2020

CWG MARKETS - 9月期货结算时间安排表

期货商品最后交易时间最近结算时间
COTTON22/09/2020 20:4022/09/2020 20:45
USOIL18/09/2020 20:5518/09/2020 21:00
UKOIL29/09/2020 20:5529/09/2020 21:00
NGAS24/09/2020 20:5524/09/2020 21:00
指数期货最后交易时间最近结算时间
AU200FT17/09/2020 01:2517/09/2020 01:30
ES35FT18/08/2020 16:4018/08/2020 16:45
FR40FT18/08/2020 16:5518/08/2020 17:00
UK100FT18/08/2020 12:2518/08/2020 12:30
注意:所有时间都是GMT+3时间,结算时间可能会发生变化。免责声明:由于非正常情况下的关闭或流动性问题,上述信息如有更改,恕不另行通知。
Note: All times are GMT+3,Times are subject to change.Disclaimer : The information above is subject to change without notice due to unscheduled closures or liquidity issues.


CWG Markets – New Official Website Notice

Dear CWG users,

To bring a renewed online experience to our valued clients, we are pleased to introduce our new official website for CWG Markets:

https://www.cwgmarkets.com

At the same time, we would like to direct our clients to access the new official customer centre at: https://secure.cwgmarkets.com . The revamped official website will induce more functions and richer contents. Users can view market information, company activities, market analysis, financial calendar, trading masters and other trading analysis tools. Both the original and revamped CWG website and customer centre will run parallel till January 31, 2021.

We would like to take this opportunity to thank you for your continuous trust and support for CWG Markets. We continue to improve our services, aiming at providing a conducive trading environment and excellent customer service to our clients. As always, should you have any questions, please do not hesitate to contact us at:

Global hotline: +44 2037699268 +60 392128233

Email: service@cwgmarkets.com

Yours,

CWG Markets