Giống như nhiều trang web khác, trang web này sử dụng cookie nhằm phục vụ mục đích thống kê và thu thập thông tin về việc sử dụng Internet nói chung. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn nhận được lợi ích đầy đủ từ các dịch vụ của chúng tôi đồng thời giúp nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn. Để biết thêm chi tiết về các cookie mà chúng tôi sử dụng, vui lòng xem chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi. Bằng việc sử dụng trang web này, chúng tôi mặc định rằng bạn đồng ý với tất cả các cookie của CWG Markets .
Việc xóa cookie có thể khiến cho một số phần trên trang web này không hoạt động được. Để biết thông tin chung về cookie và cách xóa cookie, vui lòng nhấp vào đây.
CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro lớn trong việc bị mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Phần lớn các tài khoản khách hàng cá nhân bị mất tiền khi giao dịch CFD. Bạn nên cân nhắc xem mình đã hiểu rõ cách thức hoạt động của CFD chưa và bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro lớn trong việc mất tiền không.
Tôi đồng ý
From now on, CWG customers can apply for 10% bonus for each deposit, with maximum of $5,000, to support your trading.
Up to $5000 bonus
Every deposit can apply
Classic and Advanced accounts can apply at the same time
90-day long trading period
EA transactions available
Protect low-cost trading

Up to $5000 bonus, each deposit can apply, start your trading now!

Application conditions bonus amount lots requirement
Each deposit can apply 10% of the deposit amount 35% of the bonus amount

*The maximum accumulated amount of 10% bonus is $5000.

*For example: the customer's deposit amount is $10000. When applying for 10% bonus, the account will increase the credit by $1000, and 350 standard lots are required.

What is bonus? Who can apply for the bonus?

The bonus is a high value gift specially prepared by CWG for new and old customers. During the activity period, CWG customers can apply for 10% bonus for each deposit, and the total amount of gift is no more than 5,000 US dollars.

How to apply for 10% bonus?

To apply for an account, you only need to check 10% of the bonus in the customer area, and the bonus will arrive in the account within one working day.

How long is the validity period of the bonus? If the bonus is divided into several times, how should the validity period to be calculated?

The validity period of the bonus is 90 days after the first issue of bonus. The trading time and number of lots are calculated from the time when the first bonus is received. All overdue bonus will be automatically deducted.

How to get all bonus after the trading is completed?

After the account trading meets the standard, please contact our designated activity email: activity@cwgmarkets.com through the account email within 30 days, and send the account number + bonus completion. CWG will review the trading account within 3 working days and transfer the completed bonus into the account balance, and then you can submit the transfer or withdraw at any time.

Please read carefully for all the terms and conditions:
 • 1. Both CWG classic account and advanced account can participate in this activity, but the instant account and institutional account cannot participate in this activity (if your account is within $50 bonus gift trading period, you need to apply for cancellation of the $50 bonus gift before you apply for this 10% bonus);
 • 2. During the activity period, CWG customers can apply for 10% bonus for each deposit, and the trading time and number of lots are calculated from the first bonus arrived the account. The total amount of the bonus will be no more than 5,000 US dollars. After 35% of the total amount of the bonus is completed, it can be transferred to its own funds. The validity period of this bonus is three months after the first 10% bonus is issued, and all overdue bonus will be automatically deducted;
  For example, Mr. Z made a deposit of 10,000 US dollars on May 10, received bonus of 1,000 US dollars on that day, then he had to complete 1,000*35% = 350 standard lots. On May 15, he made the second deposit of 50,000 US dollars. He also applied for 10% bonus, and the second bonus would be 4,000 US dollars (the total amount of bonus will be no more than 5,000 US dollars). The number of lots needed to be completed of this activity account is 1,000*35% + 4000 * 35% = 1750 standard lots, and the due date is August 9.
 • 3. After the application, the bonus is released to the trading credit amount. Before the number of trading lots is completed, the bonus can bear the position but not the loss. After the completion of the number of trading lots, the application can be submitted and transferred to the account balance at any time;
 • 4. If the net value of the activity account during the activity period is less than 120% of the bonus amount, the donation will be automatically deducted;
 • 5. The client shall be responsible for the position fluctuation or capital loss caused by the deduction of the bonus with insufficient or overdue net value, and CWG shall not bear any responsibility;
 • 6. The profit in the activity account can be obtained at any time. If the account withdraws the principal before completing the required number of lots in the trading period, the bonus will be deducted automatically and cannot be recovered;
 • 7. The number of orders within 3 minutes of opening and closing the position cannot be included;
 • 8. If any form of hedging arbitrage is carried out on the account participating in the bonus activities, CWG has the right to disqualify its activity qualification and profit;
 • 9. Bonus application, transfer balance and removal terms:
 • 1) Check 10% bonus application when applying for the account in the customer center, and the bonus will arrive in the account in one working day.
 • 2) After the account trading meets the standard, please contact our designated activity email: activity@cwgmarkets.com through the account email within 30 days, and send the account number + bonus completion. CWG will review the trading account within 3 working days and transfer the completed bonus into the account balance.
 • 3) After the bonus expired, it will be automatically removed, or if you need to cancel participating in the gift activity in the process of trading, please contact our designated activity email: activity@cwgmarkets.com , send account number + Bonus cancellation, CWG will assist in withdrawing all the bonus within 1 working day, once the bonus is removed, it cannot be recovered.
 • 10. CWG reserves the right to change the terms of the activity or cancel the activity at any time;
 • 11. This activity is held by CWG markets (SVG), and the final interpretation right belongs to CWG markets (SVG).